Çalışma yaşamının tümünü eğitim ve insan kaynakları faaliyetleri ile ilişkili çalışmalarda geçirmiştir. Akıl Evi’nin kurucusu ve yöneticisidir. 8000 saati aşkın bir eğitimcilik geçmişine sahiptir.
Bu deneyimin ışığında uyguladığı eğitimler/konferanslar arasında;

  • Yaratıcılık, yenilikçilik,
  • Analitik düşünme, problem çözme ve karar verme,
  • Yaratıcı öğrenme ve öğretme,
  • Yöneticilik ve liderlik gibi başlıklar bulunmaktadır.

“Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Öğrenme Mimarisi”, “Eğitim Süreci Çıktılarının Ölçümlenmesi”, “Kurumsal Öneri Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi” ile “İşyerinde Motivasyon ve Huzur” konularında danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

1966 Bursa doğumludur.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü mezunudur.

Yüksek Lisans öğrenimine İstanbul Maltepe Üniversitesinde devam ederek, “Yönetici Geliştirme Yöntem ve Teknikleri” konulu tez çalışması ile MBA derecesini almıştır.

Koç Holding/Migros’ta “Eğitim Uzmanı” ve “Eğitim Yöneticisi” olarak 10 yılı aşkın bir süre görev yapmıştır.

Söz Yayın Oyun Ajans’ta Yayınevi Yöneticisi olarak çalışmış aynı dönemde Türk Beyin Takımı’nın organizasyonunda da rol üstlenmiştir.

Halen, Migros’ta ve Koç Akademi ismi altında diğer Koç Holding Şirketlerinde kullanılan “Gelişim Yönetimi Sistemi”nin kuramsal tasarımda ve YA-PA ile birlikte Açık Okul öncesi Eğitim Projesinin hayata geçirilme ve yaygınlaştırılma aşamalarında görev almıştır.

Bireysel alanda; Anne-Baba/Çocuk eğitimine yönelik “Zeka, Yaratıcılık ve Başarı” konularında konferanslar ve Webinar’lar düzenlemektedir.

Çocuklarda yaratıcılık geliştirmeye yönelik hazırlanan 5 kitaplık “Tavşan Kardeşler ve “Yöneticinin Aydınlanma Kılavuzu” kitaplarının yazarıdır.